ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

بسته ثبت شرکت 1

شگفت انگیز
2200000 1800000 تومان

  1- مسئوليت محدود يا موسه غير انتفاعي
  2- سرمايه تا 50.000.000 ريال
  3- روزنامه رسمي
  4- تك منظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

بسته ثبت شرکت 2

2400000 تومان

  1- سهامي خاص
  2- سرمايه تا 100.000.000 ريال
  3- روزنامه رسمي
  4- تك منظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

بسته ثبت شرکت 3

2600000 تومان

  1- سهامي خاص
  2- سرمايه تا 100.000.000 ريال
  3- روزنامه رسمي
  4- تك منظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

بسته ثبت شرکت 4

2800000 تومان

  1- مسئوليت محدود يا موسه غير انتفاعي

  2- سرمايه تا 500.000.000 ريال

  3- روزنامه رسمي

  4- چندمنظوره هديه: پلمپ دفاتر + مهر شركت

بسته ثبت شرکت 5

4000000 تومان

  1- سهامي خاص
  2- سرمايه از 1،000،000 تا 2،000،000،000 ريال
  3- موضوع چند منظوره
  4- با 2 مجوز موضوعی
  5- پلمپ دفاتر حسابداري
  6- روزنامه رسمي

بسته ثبت شرکت کیش

7000000 تومان

  1-اخذ ثبت نام طبق ضوابط اداره مربوط
  2-ثبت اگهي تائسيس
  3-برسي و كارشناسي موضوع ثبتي و مدارک

بسته ثبت شرکت قشم

8000000 تومان

  1-اخذ ثبت نام طبق ضوابط اداره مربوط
  2-ثبت اگهي تائسيس
  3-برسي و كارشناسي موضوع ثبتي و مدارک
  4- اجراي اين موضوع قرارداد منوط به داشتن مجوز فعاليت صنعتي مي باشد

بسته ثبت شرکت انزلی

7000000 تومان

  1-اخذ ثبت نام طبق ضوابط اداره مربوط
  2-ثبت اگهي تائسيس
  3-برسي و كارشناسي موضوع ثبتي و مدارک