ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

ثبت برند عادی

شگفت انگیز
2400000 1899000 تومان

  ۱-قابلیت ثبت نام فارسی و علامت شما
  ۲- واریزی روزنامه رسمی برند
  ۳-واریزی درخواست ثبت برند

  ۴-ثبت اظهارنامه ی تقاضای ثبت برند شما

  ۵- قابلیت انتخاب کالا در ۳ طبقه ی کالایی

ثبت برند عادی جامع

2590000 تومان

  ۱-قابلیت ثبت نام فارسی و لاتین و علامت شما 
  ۲- واریزی روزنامه رسمی برند
  ۳-واریزی درخواست ثبت برند

  ۴-ثبت اظهارنامه ی تقاضای ثبت برند شما

  ۵- قابلیت انتخاب کالا در ۳ طبقه ی کالایی

برند ویژه

9990000 تومان

  ۱-قابلیت ثبت نام فارسی و علامت شما بصورت تضمینی 
  ۲- واریزی روزنامه رسمی برند
  ۳-واریزی درخواست ثبت برند

  ۴-ثبت اظهارنامه ی تقاضای ثبت برند شما

  ۵- قابلیت انتخاب کالا در ۳ طبقه ی کالایی

برند ۱۰ ساله

2190000 تومان

  ۱-خرید اعتبار برای برند شما بمدت ۱۰ سال
  ۲- چاپ آگهی شما در  روزنامه رسمي کشور
  ۳-اخذ گواهینامه ی ثبت برند

ترکیبی برند + کارت عضویت

4500000 تومان

  1- دو مورد از(نام فارسي، نام لاتين، لوگو)

  2- انتخاب كالا در 4 طبقه

  3- روزنامه رسمي + آگهي تقاضا

  4-كارت عضويت

  5- ثبت اظهارنامه

ترکیبی برند + جواز تاسیس

4500000 تومان

  1-نام فارسي يا لاتين يا لوگو

  2- انتخاب كالا در 3 طبقه

  3- روزنامه رسمي

  4- آگهي تقاضا

  5- كارت عضويت

  6-جواز تاسيس

كميسيون برند

2999000 تومان

  ۱- تنظیم و صدور لایحه دفاعی به اعتراض ثبت شده در پرونده برند شما 
  2- تشکیل پرونده فیزیکی و ارائه مدارک لازم به اداره ثبت

بسته های مرتبط

جواز تاسیس

شگفت انگیز
2400000 2099000 تومان

  1-كارشناسي مدارك

   2- كارشناسي كالاها و طبقات درخواستي

   3- انجام امور نوشتاري مربوط به طرح توجيهي

   4- اخذ جواز تاسيس فیزیکی

تركيبي کارت بازرگاني+برند

4500000 تومان

  1- دفاتر پلمپ
  2- اظهارنامه كارت
  3- ثبت نام سايت
  4- وقت حضور در اتاق
  5- ثبت نام فارسي يا لاتين يا لوگو
  6- انتخاب كالا در 3 طبقه
  7- روزنامه رسمي
  8- آگهي تقاضا

ترکیبی برند + کارت عضویت

4500000 تومان

  1- دو مورد از(نام فارسي، نام لاتين، لوگو)

  2- انتخاب كالا در 4 طبقه

  3- روزنامه رسمي + آگهي تقاضا

  4-كارت عضويت

  5- ثبت اظهارنامه